Opłata za studia

Koszt Programu w roku akademickim 2018/2019 dla obywateli polskich oraz osób nieposiadających obywatelstwa polskiego, ale ubiegających się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich to 5000 euro.

Opłata wnoszona jest w 4 ratach semestralnych.