Informacje kontaktowe

Adres:

Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych

Transatlantic Studies Office
Rynek Główny 34,
31-010 Kraków


tel. 12/ 429-61-57

e-mail: transatlantic@uj.edu.pl