Dla polskich studentów

M.A. in Transatlantic Studies

Dlaczego magisterskie studia uzupełniające MA in Transatlantic Studies są pierwszym krokiem do kariery w międzynarodowym środowisku?


- jest to unikalny program edukacyjny, który wyposaży Cię we wszechstronną wiedzę z zakresu stosunków międzynarodowych. Interdyscyplinarne kursy wprowadzają w kluczowe obszary stosunków transatlantyckich - polityki, ekonomii, prawa, kultury.

- wszystkie przedmioty prowadzone są w języku angielskim. Dzięki takiej formule studiowania masz szansę na uzyskanie rzeczywistej swobody wypowiedzi w języku angielskim, która jest nieodzownym narzędziem profesjonalnego przygotowania do pracy w dyplomacji, handlu zagranicznym, instytucjach i organizacjach prowadzących projekty międzynarodowe.

- profil studiów akcentuje praktyczne przygotowanie do kontaktów międzykulturowych - większość studentów to obcokrajowcy. Nadchodzący rok akademicki będzie pierwszą edycją Transatlantic Studies  otwartą w pełnym wymiarze dla studentów polskich. Naszym celem jest zgromadzenie w programie mikrospołeczności transatlantyckiej - utalentowanych młodych ludzi z różnych stron świata, wyposażonych w wiedzę i umiejętności, które pozwolą im na swobodne poruszanie się w świecie polityki i biznesu.

- studenci TAS mają szansę na zdobycie pierwszych szlifów zawodowych za sprawą programów praktyk, które zakładają ich uczestnictwo w międzynarodowych projektach edukacyjnych i kulturalnych realizowanych w Instytucie Amerykanistyki oraz w instytucjach partnerskich, m.in. w Międzynarodowym Centrum Kultury oraz Willi Decjusza. Celem programu jest umożliwienie studentom pozyskania praktycznych umiejętności, poszukiwanych na rynku pracy, wśród nich m.in: wiedza z zakresu przygotowywania wniosków grantowych w obszarze edukacji, kultury, integracji międzynarodowej, projektów marketingowych, kampanii reklamowych, projektów wystawienniczych, konferencji itp.

Informacje szczegółowe